Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα

Τα βοοειδή εκλύουν τα αέρια που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μεθάνη και νιτρώδες οξύ.Τα οποία είναι και τα δύο αρκετά δυνατότερα (25 και 310 φορές) από το διοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέον,οι αγελάδες,τα γουρούνια και τα κοτόπουλα προκαλούν ένα τεράστιο περίσσευμα κοπριάς προκαλώντας μόλυνση του εδάφους και του νερού. Οι φάρμες πουλερικών παράγουν πολλά σωματίδια που προκαλούν μόλυνση της ατμόσφαιρας και μπορούν να βλάψουν την υγεία μας. Όλο το ‘κρέας’ μας είναι ελεύθερο από όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα. Τα προϊόντα μας,που βασίζονται σε σόγια,λούπινο και άγρια ή τοπικά καλλιεργούμενα λαχανικά έχουν ένα μικρό αποτύπωμα σε άνθρακα σε σύγκριση με αυτό του πραγματικού κρέατος.

BurgerFootprint new