Ελευθερώνοντας τα ζώα από τη διατροφική αλυσίδα

Η αποστολή μας είναι να ελευθερώσουμε τα ζώα από τη διατροφική αλυσίδα προσφέροντας μια πλήρη και νόστιμη εναλλακτική για το κρέας. Αυτό όχι μόνο θα προσφέρει μεγάλα οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα, τη φύση, το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα παγκόσμια αποθέματα τροφής, αλλά επίσης όσον αφορά την ευημερία των ζώων. Κατά τον ίδιο τρόπο που τα άλογα χρησιμοποιούνταν κάποτε για να σύρουν τα άροτρα και έχουν αντικατασταθεί από μηχανική ιπποδύναμη, τα προϊόντα μας θα κάνουν παρελθόν την ανάγκη για ζώα στη διατροφική μας αλυσίδα .

BurgerFootprint new